Dame Dame (Oktober 2019)
Choreografie : Marja Urgert & Jan van Tiggelen
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 36 tellen

All Country
Muziek : Dame Dame

Artiest : Mandinga

Tempo : 129 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Rock fwd, Recover, Coaster Step,
Step fwd, Touch Behind, Back Shuffle

1          RV       rock voor
2          LV       gewicht terug
3          RV       stap achter
&         LV       stap naast RV
4          RV       stap voor
5          LV       stap voor
6          RV       tik teen achter LV
7          RV       stap achter
&         LV       sluit aan
8          RV       stap achter

3/4 Turn L, Behind-Side-Cross, Side Rock,
Recover, Together, Side, Touch

1          LV       1/2 draai L-om stap voor  (6:00)
2          RV       1/4 draai L-om stap opzij  (3:00)
3          LV       kruis achter RV
&         RV       stap opzij
4          LV       kruis over RV
5          RV       rock opzij
6          LV       gewicht terug
&         RV       stap naast LV
7          LV       stap opzij
8          RV       tik teen naast LV

Touch fwd with hip Bumps, Rock fwd,
Recover, Shuffle 1/2 Turn L

1          RV       tik teen voor duw heupen naar voor
2                      duw heupen naar achter
3                      duw heupen naar voor
&                     duw heupen naar achter
4                      duw heupen naar voor (gew op RV)
5          LV       rock voor
6          RV       gewicht terug
7&8                 shuffle 1/2 draai L-om L,R,L  (9:00)

Touch fwd, Point to R Side,
Sailor with 1/4 Turn R, Step fwd,
1/4 Turn R, Cross, Point to R Side

1          RV       tik teen voor
2          RV       tik teen opzij
3          RV       1/4 draai R-om
            kruis achter LV  (12:00)
&         LV       stap naast RV
4          RV       stap voor
5          LV       stap voor
6                      1/4 draai R-om  (3:00)
7          LV       kruis over RV
8          RV       tik teen opzij
Begin Opnieuw

Tag:
Na de 3de (9:00), 6de (6:00),
en 10de (6:00) muur
V Step with Arm Moves

1          RV       stap diagonaal rechts voor
R-hand wijst diagonaar rechts omhoog
2          LV       stap opzij
            L-hand wijst diagonaar links omhoog
3          RV       stap terug naar het midden
             Breng R-hand naar de L-schouder
4          LV       stap naast RV
            Breng L-hand naar de R-schouder,
            gekruist voor de borst


All Country