DANCE(...where you have a chance)
Choreografie : Ole Jacobson & Nina K. (Aug. 2022)
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner/Improver
Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op het woord "dance"

Vertaling : All Country
Muziek :
Dance
Artiest :
The Lovelocks
Tempo : 111 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Hip Bump with wipe shoulder, Jazz-box
1 LV stap opzij, sway heupen links
2 Sway heupen links
Bij 1-2 zwaai R hand over L schouder

3 Sway heupen rechts
4 Sway heupen rechts

Bij 3-4 zwaai L hand over R schouder

5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap naast RV

Freeze + Restart: Hou hier in de 7e muur (12)
8 tellen rust en begin de dans opnieuw.

S2: Side, hold, together, side,
back, recover, diagonaly step, shuffle fwd

1 RV stap opzij
2 Rust
& LV stap naast RV
3 RV stap opzij
4 LV 1/8 draai linksom, stap/rock achter (10.30)
5 RV gewcht terug
6 LV stap voor
7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor (10.30)

S3: Step, recover, coaster step,
step, recover, shuffle 1/2 turn right

1 LV stap/rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap/rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (1.30)
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (4.30)

S4: Cross, recover R+L, side, cross,
side, behind, sailor cross 1/4 turn right

1 LV stap/rock gekruist voor RV
2 RV gewicht terug
& LV 1/8 draai linksom, stapje opzij (3)
3 RV stap/rock gekruist voor LV
4 LV gewicht terug
& RV stapje opzij
5 LV stap gekruist voor RV
& RV stapje opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap achter LV (6)
& LV stap naast RV
8 RV stap gekruist voor LV
Begin opnieuw


TAG 2 counts:
De Tag komt na de 1e en 3e muur (6).
Hip Bump (L+R)
1 LV stap opzij, swy heupen links
2 Sway heupen rechts

Einde:
Doe aan het eind v.d. dans op tel 7&8
van het laatste blokje:
Sailer Turn 3/4 draai rechtsom (12)


All Country