Build a Fire (Maart 2022)
Choreografie : Rob Holley
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 64
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Let's Build a Fire
Artiest :
Cody Johnson
Tempo : 188 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: LEFT JAZZ BOX TOE STRUT WITH CROSS
1 LV stap op teen gekruist voor RV
2 LV zet hak neer
3 RV stap op teen achter
4 RV zet hak neer
5 LV stap op teen opzij
6 LV zet hak neer
7 RV stap op teen gekruist voor LV
8 RV zet hak neer*
*Restartpunt 3e muur (12). Restart optie:
   7 RV stap op teen voor, 8 RV zet hak neer


S2: 1/4 TURN WEAVE LEFT WITH SCUFF,
STEP FORWARD, TOUCH, STEP BACK, KICK

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)
4 RV scuff
5 RV stap voor
6 LV tik teen achter RV
7 LV stap achter
8 RV kick voor


S3: BEHIND, SIDE, CROSS, TOGETHER,
HEEL SWIVELS LEFT/RIGHT

1 RV stap gekruist achter LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap naast RV
5 LV+RV draai hakken links
6 LV+RV draai hakken terug midden

7 LV+RV draai hakken rechts

8 LV+RV draai hakken terug midden (Gew. LV)


S4: RIGHT ROCKING CHAIR,
RIGHT LOCK STEP, HOLD

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 LV lock achter RV
7 RV stap voor
8 Rust

S5: SLOW CHARLESTON
MODIFIED WITH REVERSE HALF PIVOT

1 LV tik teen voor
2 Rust
3 LV stap achter
4 Rust
5 RV tik teen achter
6 Rust
7 1/2 draai rechtsom, gewicht op RV (3)
8 Rust


S6:  SLOW CHARLESTON
1 LV tik teen voor
2 Rust
3 LV stap achter
4 Rust
5 RV tik teen achter
6 Rust

7 RV stap voor
8 Rust


S7: SIDE STEP, HOOK BEHIND (SLAP),
SIDE STEP, HOOK BEHIND (SLAP),
VINE LEFT WITH SLAP

1 LV stap opzij
2 RV zwaai achter LB en tik aan
3 RV stap opzij
4 LV zwaai achter RB en tik aan
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap ozij
8 RV zwaai achter LB en tik aan


S8: SIDE STEP, HOOK BEHIND (SLAP),
SIDE STEP, HOOK BEHIND (SLAP),
VINE RIGHT WITH 1/4 TURN RIGHT, SCUFF

1 RV stap opzij
2 LV zwaai achter RB en tik aan

3 LV stap opzij
4 RV zwaai achter LB en tik aan

5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (6)
8 LV scuff
Begin opnieuw


Einde:
De dans eindigd op 6 uur.
Wijzig om op 12 uur te eindigen
de eerste 4 tellen van het 1e blokje in:
Toe Strut Jazz Box 1/2 draai rechtsom.


All Country