Big Spender (Januari 2023)
Choreografie : Julia Wetzel
Soort dans 2 muurs lijndans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 32
Intro : 16 tellen, start op het woord "walk"

Vertaling : All Country
Muziek :
Big Spender
Artiest :
Peggy Lee
Tempo : 111 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Cross, Hitch, Cross,
Out, Out, Hip Roll, Step

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV hitch
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap opzij
5 LV stap opzij
6-7 Draai heupen rechtsom in 2 tellen
8 RV stap naast LV

S2: Point, Monterey 1/4 L, Point,
Monterey 1/4 R, Point, Sailor Cross 1/2 L

1 LV tik teen opzij
2 LV 1/4 draai linksom, stap naast RV (9)
3 RV tik teen opzij
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (12)
5 LV tik teen opzij
6 LV 1/4 draai linksom, stap achter RV (9)
7 RV 1/4 draai linksom, stapje opzij (6)
8 LV stap gekruist voor RV
Styling 3e muur:
Strek op tel 2-5 je armen opzij

S3: Kick, Behind, Side, In Front,
Swivel Turn 1/4 L, Behind, Side, Cross

1 RV kick diagonaal rechts voor
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 Swivel turn 1/4 draai linksom (3)
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
TAG: Herhaal in de 5e muur (9)
dit 3e blokje 2 maal
en ga daarna verder met het 4e blokje.

S4: 1/8 L Hip Roll (2x), Step,
1/4 R Side, 1/4 R Side, Together

1-2 RV 1/8 draai linksom
   en draai heupen rechtsom (1.30)
3-4 RV 1/8 draai linksom
   en draai heupen rechtsom (12)

5 RV stap voor
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (6)
8 LV stap naast RV
Begin opnieuw


Bridge 16 counts:
De brug komt na de 2e muur.

1 RV stap gekruist voor LV (12)
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV tik teen opzij
6 Rust
7
Laat met de R wijsvinger op schouderhoogte
   een onzichtbare bel rinkelen

8 Rust

1 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)

2 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (6)
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV tik teen opzij
6 Rust
7
Laat met de R wijsvinger op schouderhoogte
   een onzichtbare bel rinkelen

8 Rust


©
All Country