All Because of You (Februari 2023)
Choreografie : De Meyer Manuel
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
High Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Because of You
Artiest :
Gustaph
Tempo : 127 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

1-8: R Side Rock, achter en kruis over, L side rock, achter 1/4R step
1 2 Rock R naar R, gewicht terug op L

3&4 Krijs R achter L, stap L naar L, kruis R over L

5 6 Rock L naar L, gewicht terug op R

7&8 Kruis L achter R, draai ¼ R en stap R voor, stap L voor


9-16: R Rock step, shuffle achter, L back rock, shuffle voor

1 2 Rock voor op R, gewicht terug op L

3&4 Stap R achter, stap L naast R, stap R achter

5 6 Rock achter op L, gewicht terug op R

7&8 Stap L voor, stap R naast L, stap L voor

Herstart hier in muur 4 (kijkend op 12:00)

17-24: Vauedeville & cross rock, zij, rust & zij, tik

&2& Kruis R over L, stap L lichtjes achter, zet R hiel voor, gewicht terug op R

3 4 Kruis L over R, gewicht terug op R

5 6 Stap L opzij, rust

&7 8 Stap naast L, stap L opzij, tik R teen naast L


25-32: Sync roll vine, jazz box tik

1 2 Draai ¼ R stap R voor, draai 1/2 R stap L achter

3&4 Draai ¼ R stap R opzij, stap L naast R, stap R opzij

5-8 Kruis L over R, stap R lichtjes achter, stap L naast R, tik R naast L

Optie 1-4 stap R opzij, stap L achter R, R chassée

Start opnieuw

Herstart: in muur 4 achter 16 tellen


Einde: startend @ 9:00 volledig 1
ste sectie (12:00)


©
All Country