The Next Level (Juni 2024)
Choreografie : Marian van der Heijden
                     & Annie Wijkmans

Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : High beginner

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

All Country
Muziek : Next level

Artiest : Renι Shuman

Tempo : 169 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Heel, hook, heel, touch, vine R, touch
1 – 2 R hak tik voor – RV kruis voor
3 – 4 R hak tik voor – RV tik naast
5 – 6 RV stap opzij – LV kruis achter
7 – 8 RV stap opzij – LV tik naast

Heel, hook, heel, touch, vine L touch

1 – 2 L hak tik voor – LV kruis voor
3 – 4 L hak tik voor – LV tik naast
5 – 6 LV stap opzij – RV kruis achter
7 – 8 LV stap opzij – RV tik naast

Montery turn 1/4 turn R (x 2)

1 – 2 RV tik R opzij – sluit 1/4 R om
3 – 4 LV tik L opzij – LV stap naast
5 – 6 RV tik R opzij – sluit 1/4 R om
7 – 8 LV tik L opzij – LV stap naast

Heel touches R + L, side points R + L

1 – 2 R hak tik voor – zet RV terug
3 – 4 L hak tik voor – zet LV terug
* Restart punt in 3e muur

5 – 6 RV tik R opzij – zet RV terug
7 – 8 LV tik L opzij – zet LV terug

Toe struts fwd R + L, out-out fwd, back in-in
1 – 2 RV stap op teen voor – zet hak neer
3 – 4 LV stap op teen voor – zet hak neer
5 RV stap schuin R voor
6 LV stap schuin L voor
7 RV stap achter terug naar ’t midden
8 LV stap naast

Toe struts back R + L, back out-out, in-in fwd

1 – 2 RV stap op teen achter – zet hak neer
3 – 4 LV stap op teen achter – zet hak neer
5 RV stap schuin R achter
6 LV stap schuin L achter
7 RV stap voor terug naar ’t midden
8 LV stap naast

Slow shuffle R diag. fwd, touch,
Slow shuffle L diag. fwd, touch

1 – 2 RV stap schuin R voor – LV sluit
3 – 4 RV stap schuin R voor – LV tik naast
5 – 6 LV stap schuin L voor – RV sluit
7 – 8 LV stap schuin L voor – RV tik naast

Step diag. back, touch,
step diag. back, scuff, jazzbox

1 – 2 RV stap schuin R achter – LV tik naast
3 – 4 LV stap schuin L achter – RV veeg naast
5 – 6 RV kruis over – LV stap achter
7 – 8 RV stap opzij – LV stap naast
Begin opnieuw!

Restart: in de 3e muur na tel 28


©
All Country