That Honky Tonk Highway (Mei 2023)
Choreografie : Maggie Shipley
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Absolute Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Honky Tonk Highway
Artiest :
Luke Combs
Tempo : 132 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Point, Together, Point, Together,
R Vine Touch

1 RV tik teen opzij
2 RV tik teen naast LV
3 RV tik teen opzij
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV tik teen naast RV

S2: Point, Together, Point, Together,
L Vine Scuff

1 LV tik teen opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV tik teen opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV scuff

S3: Rocking Chair,
Step 1/8 Pivot Turn x 2

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/8 pivot turn linksom (10.30)

7 RV stap voor
8 RV+LV 1/8 pivot turn linksom (9)


S4: K Step
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap diagonaal links achter
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV tik teen naast LV
Begin opnieuw


All Country