Pay Me My Money Down (2021)
Choreografie : David Prestor
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Novice

Tellen : 64
Intro :
start nį 16 tellen op zware beats

Vertaling : Riky Adriaans
Muziek : Pay Me My Money Down

Artiest : Bruce Springsteen

Tempo : 176 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Lock Step (diagonal fwd), Hook Bkw,
Lock Step (diagonal bkw), Kick fwd

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV lock gekruist achter RV
3 RV stap diagonaal rechts voor
4 LV hoek gekruist achter
5 LV stap diagonaal links achter
6 RV lock gekruist over LV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV kick voor

S2: Coaster Step, Scuff,
Lock Step (diagonal fwd), ¼ Turn Left Hook

1 RV stap achter
2 LV sluit
3 RV stap voor
4 LV scuff naar voor
5 LV stap diagonaal links voor
6 RV lock gekruist achter RV
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV hoek, ¼ draai linksom op LV (9.00)

S3: Lock Step Bkw, ¼ Turn Left, Kick,
Coaster Step, Scuff

1 RV stap achter
2 LV stap gekruist over RV
3 RV ¼ linksom, stap achter (6.00)
4 LV kick voor
5 LV stap achter
6 RV sluit naast LV
7 LV stap voor
8 RV scuff voor
* Restart in de 5e en 9e muur


S4: ¼ Turn Left Stomp, Stomp, 4x

1 RV stomp ¼ linksom opzij
2 LV stomp naast RV
3 LV stomp ¼ linksom opzij
4 RV stomp naast RV
5 RV stomp ¼ linksom opzij
6 LV stomp naast RV
7 LV stomp ¼ linksom opzij
8 RV stomp naast LV (6.00)

S5: Jumping Rock Step Bkw, Double Stomp,
Jumping Rock Step Bkw, Double Stomp

1 RV rock achter & kick LV
2 LV gewicht terug op LV
3 RV stomp up naast LV
4 RV stomp up naast LV
5 RV rock achter, & kick LV
6 LV gewicht terug op LV
7 RV stomp up naast LV
8 RV stomp up naast LV

S6: Jumping Rock Step Bkw, Double Stomp,
Flick, Stomp, Flick, Scuff

1 RV rock achter & kick LV
2 LV gewicht terug op LV
3 RV stomp up naast LV
4 RV stomp naast LV
5 LV flick
6 LV stomp
7 RV flick
8 RV scuff

S7: Vine, Heel Fan, Rolling Vine, Stomp up

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV kruis achter RV
3 RV stap opzij
4 LV swivel hak naar links
5 LV ¼ linksom, op teen voor
6 RV ½ linksom, stap achter
7 LV ¼ linksom, stap opzij (6.00)
8 RV stomp up naast LV

S8: K Step with Stomp ups, Scuff

1 RV stomp diagonaal rechts voor
2 LV stomp up naast RV
3 LV stomp diagonaal links achter
4 RV stomp up naast LV
5 RV stomp diagonaal rechts achter
6 LV stomp up naast RV
7 LV stomp voor
8 RV stomp naast LV

Restart:

In de 5e en 9e muur, telkens op 6.00 uur


©
All Country