Leave her Johnney (Juli 2023)
Choreografie : Annie te Vaarwerk
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 8 tellen

All Country
Muziek : Leave her Johnny

Artiest : Derek Ryan

Tempo : 128 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: loop R, loop L forwards,
shuffle forwards R,
rock step forwards L,
shuffle half turn;

1 RV loop naar voor

2 LV loop naar voor

3 RV stap naar voor

& LV stap naar rechts

4 RV stap naar voor

5 LV stap naar voor

6 gewicht terug op R

7 LV 1/4 draai linksom (3)

& stap RV naast LV

8 LV 1/4 draai linksom (6)


S2: RV turn 1/4 L, RV cross shuffle,

LV side rock back side over;

1 RV stap 1/4 draai linksom (9)

2 wieg terug op LV

3 RV cross over LV

& wieg terug op LV

4 RV cross over LV

5 LV stap opzij

6 rock terug op RV

7 LV stap gekruist achter RV

& RV opzij

8 LV stap gekruist over RV

S3: RV toe side, LV toe side, RV heel R for,
LV heel L for, jazbox 1/4 draai R cross;

1 RV tik teen R opzij

& RV terug naast LV

2 LV tik teen L opzij

& LV terug naar RV

3 RV hak voor

& RV naast LV

4 LV hak voor

& LV naast RV

5 RV cross over LV

6 LV 1/4 draai rechtsom (12)

7 RV opzij

8 LV cross over RV


S4: RV Jazbox 1/4 R, 1/2 turn 1/2 turn L;

1 RV cross over LV

2 LV 1 draai rechtsom (3)

3 RV opzij

4 LV cross rechtsom

5 RV stap naar voor 1/2 draai linksom (9)

6 gewicht terug op LV

7 RV stap naar voor 1/2 draai linksom (3)

8 gewicht terug op LV
Begin opnieuw


All Country