Last Call (Oktober 2023)
Choreografie : Rob Fowler
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 64 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Last Call
Artiest :
49 Winchester
Tempo : 166 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side R, R Heel Tap x3,
Side L, L Heel Tap x3

1 RV stap opzij
2-4 RV Heel Tap op de plaats X3
5 LV stap opzij
6-8 LV Heel Tap op de plaats X3

S2: R Heel Grind, Rock Back, Recover,
R Heel Grind R, Rock Back, Recover

1 RV rock op hak voor
   en draai tenen van links  naar rechts
2 Gewicht terug op LV
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV rock op hak voor, draai tenen van links
   naar rechts en maak 1/4 draai rechtsom (3)

6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S3: Grapevine R, Touch L, Grapevine L L,
Brush R (with optional arms)

1 RV stap opzij
(beweeg handen langs de heupen naar achter)

2 LV stap gekruist achter RV
(beweeg handen langs de heupen naar voor)

3 RV stap opzij en klap
4 LV tik teen naast RV en  klik vingers
5 LV stap opzij
(beweeg handen langs de heupen naar achter)

6 RV stap gekruist achter RV
(beweeg handen langs de heupen naar voor)

7 LV 1/4 draai linksom, stap voor en klap (12)
8 RV brush en klik vingers

S4: Step R, Hold, Pivot L, Hold,
R Heel Fwd, L Heel Fwd, R Back, L Tog

1 RV stap voor
2 Rust
3 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (6)
4 Rust
5 RV stap op hak diagonaal rechts voor
6 LV stap op hak diagonaal liks voor
7 RV stap terug midden
8 LV stap naast RV

S5: Heel Struts R, L, R, L Making 3/4 Turn L
1 RV 1/4 draai linksom, stap op hak voor (3)
2 RV zet tenen neer
3 LV 1/4 draai linksom, stap op hak voor (12)
4 LV zet tenen neer

5 RV 1/4 draai linksom, stap op hak voor (9)
6 RV zet tenen neer

7 LV stap op hak voor
8 LV zet tenen neer

S6: K Step With Claps
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap diagonaal links achter
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV tik teen naast LV en klap

S7: Stomp R, Stomp L, Hook R Behind,
Side R, Hook L Behind, Side L, Bump Hips R,L

1 RV stamp diagonaal rechta voor
2 LV stamp naast RV
3 RV zwaai achter LB en tik aan met L hand
4 RV stap opzij
5 LV zwaai achter RB en tik aan met R hand
6 LV stap opzij
7 Bump heupen rechts
8 Bump heupen links

S8: Step R, Hold, Pivot L, Hold, Repeat
1 RV stap voor
2 Rust
3 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (3)
4 Rust

5 RV stap voor
6 Rust
7 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (9)
8 Rust

Begin opnieuw

Einde.
Dans de laatste muur t.m. het 3e blokje
en doe dan:
1 RV stap voor
2 Rust
3 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (12)
4 Rust
5 RV stap gekruist voor LV


All Country