Full Throttle (Juni 2024)
Choreografie : Karl-Harry Winson & Jamie Barnfield
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 48
Intro : 16 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Won't Forget
Artiest :
Dan Davidson, Tim Hicks & Max Jackson
Tempo : 114 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side Rock. Right Vaudeville. Ball-Cross.
1/4 Turn Left. Left Shuffle Back.

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap iets digonaal links achter
4 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV 1/4 draai linksom, stap achter (9)
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap achter

S2: Back Rock. Full Turn (travelling fwd).
Forward Shuffle. Forward Rock.

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV 1/2 draai lnksom, stap achter (3)
4 LV 1/2 draai linksom, stap voor (9)
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV rock voor
8 RV gewicht terug en LV sweep naar achter

S3: Sailor Steps (travelling back).
Touch Back. 1/2 Turn Left.
Step. Pivot 1/2 Turn Left.

1 LV stap gekruist achter RV
& RV stapje opzij
2 LV stapje opzij
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stapje opzij
4 RV stapje opzij
5 LV tik teen achter
6 Unwind 1/2 draai linksom (3)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (9)

S4:Right Dorothy Step. Left Dorothy Step.
Forward Rock. 3/4 Turn Right.

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV lock achter RV
& RV stap diagonaal rechts voor
3 LV stap diagonaal links voor
4 RV lock achter LV
& LV stap diagonaal links voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (3)
8 LV 1/4 draai rechtsom, stap naast RV (6)*
*Restartpunt 4e muur (6)


S5: Right Toe Point.
Heel Switches Left & Right. Left Toe Point.
Heel Switches Right & Left.

1 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
2 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
3 RV tik hak voor
&4 Rust en klap 2X
& RV stap naast LV
5 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
6 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
7 LV tik hak voor
&8 Rust en klap 2X*
*Restartpunt 3e muur (12)


S6: Ball-Rock. Shuffle 1/2 Turn Right.
1/4 Turn Right. Drag. Right Kick-Ball Cross.

& LV stap naast RV
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (9)
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12)
5 LV 1/4 draai rechtsom, grote stap opzij (3)
6 RV sleep bij
7 RV kick diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw

Einde.
Dans de laatste (8e) muur
t.m. tel 6 van het 4e blokje en doe dan:
7-8 Full Turn rechtsom
1 RV stap diagonaal rechts voor (12)


All Country