All Ya Gotta Do Is Dance  (Juni 2019)
Choreografie : Julie & Brian, JB Western Dance
Soort dans : Partnerdans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op het woord "is"

Vertaling : All Country
Muziek : All Ya Gotta Do Is Dance

Artiest : Kelly Cobbett (Roots and Wings)

Tempo : 190 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Start in Sweetheart Positie LOD;  Tenzij anders vermeldt zijn passen Dame en Heer gelijk.
 

S1: Step Left, Right, Left Shuffle, Step Right, Left, Right Shuffle (lady walks around man)
HEER:
1 LV stap voor
2 RV stap voor
3&4 Tripple Step op de plaats L,R,L
5 RV stap voor
6 LV stap voor
7&8 Tripple Step op de plaats R,L,R
DAME:
1 LV 1/4 draai linksom, stapje voor
2 RV 1/4 draai linksom, stap opzij RLOD
3&4 Shuffle voor L,R,L
5 RV 1/4 draai linksom, stap voor
6 LV stap voor
7&8 Shuffle 1/4 draai linksom voor R,L,R LOD
Tijdens de draaien blijven de handen vast.
Linkerhand omhoog en je eindigd in VW Positie
met de linkerhand boven.


S2: Rock Left FWD, recover,
shuffle 1/2 turn, Step Right FWD,
1/2 Pivot left, Right Shuffle FWD

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3&4 Triple Turn 1/2 draai linksom L,R,L RLOD
De Heer draait onder de linkerhand
de rechterhand blijft laag Hammerlock.

5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 Pivot turn linksom LOD
7&8 Shuffle naar voor R,L,R
Rechterhanden los en ga in Sweetheat Positie.

S3: Step Left 1/4 right, Right behind,
Left 1/4 turn shuffle, Step Right 1/4 left,
Left behind, Right 1/4 turn shuffle

1 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij OLOD
2 RV stap gekruist achter LV
3&4 Shuffle 1/4 draai linksom voor L,R,L LOD
5 RV 1/4 draai linksom, stap opzij ILOD
6 LV stap gekruist achter RV
7&8 Shuffle 1/4 draai rechtsom voor R,L,R LOD
Tijdens de draaien rechterhand los
en linkerhand omhoog.
Ga tijdens de shuffles in Sweetheart Positie.


S4: Step Left FWD, Pivot 1/2 Right,
Left shuffle FWD, Step Right FWD,
Pivot 1/2 Left, Right shuffle FWD

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 Pivot Turn rechtsom RLOD
3&4 Shuffle voor L,R,L
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 Pivot Turn linksom LOD
7&8 Shuffle voor R,L,R
Tijdens draaien blijven de handen vast.

Begin opnieuw


© All Country