Your Heaven!    (Juli 2016)
Choreografie : Niels Poulsen
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner / Improver


Tellen : 32

Intro: 12 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : Take Me To Your Heaven

Artiest : Charlotte Nilsson

Tempo : 144 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Rock R fwd, shuffle R back,
rock L back, ╝ R chassÚ L

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap achter
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

Behind, side, cross shuffle,
side rock ╝ R, L shuffle fwd

1 RV stap gekruist achter LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV rock opzij
6 RV 1/4 draai rechtsom, gewicht terug (06.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Diagonal step touches R & L,
R kick ball change, walk R L

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap diagonaal links voor
4 RV tik teen naast LV*

*Restartpunt 3e muur (12.00)

 en in de 8e muur (06.00)
5 RV kick voor
& RV stap naast LV
6 LV pas op de plaats
7 RV stap voor
8 LV stap voor

Slow R jazz box ╝ R with finger snaps
1 RV stap gekruist voor LV
2 Rust en klik vingers naar rechts
3 LV 1/8 draai rechtsom, stap achter (07.30)
4 Rust en klik vingers naar links
5 RV 1/8 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
6 Rust en klik vingers naar rechts
7 LV stap voor
8 Rust en klik vingers naar links
Begin opnieuw


Tag:
Na de 11e muur is er een brug van 8 tellen.
Dans hier het laatste blokje nog een keer.

Einde:

Dans in de 14e muur t/m tel 14
Doe op tel 15 LV stamp voor