Together Again    (April 2018)
Choreografie : Mario & Lilly Hollnsteiner
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Whole 'Nother Bottle Of Wine (iTunes)

Artiest : Road Chicks

Tempo : 138 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

HEEL, TOE, HEEL, HOOK, DIAG. FWD,
STOMP UP, DIAG. BACK, STOMP UP

1 RV tik hak voor
2 RV tik teen achter
3 RV tik hak voor
4 RV zwaai achter LV
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stomp-up naast RV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV stomp-up naast LV

KICK BALL CROSS, POINT,
STEP FWD, KICK, STOMP, SWIVEL

1 RV kick voor
& RV stap naast LV
2 LV stap gekruist voor RV
3 RV tik teen opzij
4 RV stap voor
5 LV kick voor
6 LV stamp voor
7 LV+RV draai hakken links
8 LV+RV draai hakken terug midden (Gew. RV)

SIDE ROCK 1/2 TURN L, STEP, STOMP UP,
SIDE ROCK 1/4, TURN R, 1/2 TOE STRUT TURN R

1 LV rock opzij
2 RV 1/2 draai linksom, gewicht terug (06.00)
3 LV stap opzij
4 RV stomp-up naast LV
5 RV rock opzij
6 LV 1/4 draai rechtsom, gewicht terug (09.00)
7 RV stap op teen achter
8 RV 1/2 draai rechtsom, zet hak neer (03.00)

CHASSE 1/4 TURN R, BACK ROCK, STEP R,
STOMP UP, STOMP L,
HOOK & SLAP
1 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
& RV stap naast LV
2 LV stap opzij
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap opzij
6 LV stomp-up naast RV
7 LV stamp opzij
8 RV zwaai achter LV en tik aan
Begin opnieuw

Bridge:

Doe na het 2e blokje  in de 9e muur
de volgende brug van 4 tellen en begin opnieuw.

SWIVEL 2X

1 LV+RV draai hakken links
2 LV+RV draai hakken terug midden
3 LV+RV draai hakken links
4 LV+RV draai hakken terug midden (Gew. op LV)