This Moment Is Mine
Choreografie : Henk van Lubeek (Dec. 2015)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Intro: Start op zang

All Country
Muziek : This Moment Is Mine

Artiest : Patrick Feeney

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Bron: www.time4linedance.nl

 

Heel Fwd, Toe Back, Shuffle Fwd,
Rock Fwd, Recover, ½ Turn Shuffle Left.

1. RV hak voor
2. RV teen achter
3. RV stap voor
& LV sluit aan
4. RV stap voor
5. LV rock voor
6. RV gewicht terug
7. LV ¼ draai linksom, stap opzij (9.00)
& RV sluit aan
8. LV ¼ draai linksom, stap voor (6.00)

Modifed Rocking Chair,
Mambo Side Cross Back,
Step Left, Together, Scissor Step.

1. RV rock voor
& LV gewicht terug
2. RV rock achter
& LV gewicht terug
3. RV rock opzij
& LV gewicht terug
4. RV kruis achter
5. LV stap opzij
6. RV sluit aan
7. LV stap opzij
& RV sluit aan
8. LV kruis over R

Turn ¼ Left Step Back, Step Back,
Coaster Step, Shuffle Fwd,
Rock Fwd, Recover.

1. RV ¼ draai linksom, stap achter (3.00)
2. LV stap achter
3. RV stap achter
& LV sluit aan
4. RV stap voor
5. LV stap voor
& RV sluit aan
6. LV stap voor
7. RV rock voor
8. LV gewicht terug

Full Turn Right, Sweep Behind, Side,
Cross Fwd, Rock, Recover, Sailor Step.

1. RV ½ draai rechtsom, stap voor
2. LV ½ draai rechtsom, stap achter
3. RV zwaai achter
& LV stap opzij
4. RV kruis voor
5. LV rock opzij
6. RV gewicht terug
7. LV kruis achter
& RV stap opzij
8. LV stap (iets) voor
Begin opnieuw


Restart 1.
(6 counts)
Dans in de 3e muur de eerste 4 tellen
van 1e blok, daarna;
5. LV stap voor
6. RV tik
ga verder met 4e muur (6.00)

Restart 2.
(14 counts)
Dans in de 6e muur t/m tel 13
(tel 5 van 2e blok) daarna:
6. RV tik naast LV
ga verder met 7e muur (6.00)

Ending:

Dans na de 9e muur (3.00)
1. RV hak voor
2. RV teen achter
3. RV stap voor
4. R+L ¼ draai linksom (12.00)