Some Girls Will    (September 2016)
Choreografie : Vikki Morris
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 64

Intro: 48 tellen


Vertaling: All Country
Muziek : Some Girls Will, Some Girls Won't

Artiest : Mike Denver

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Right Heel Dig, Left Heel Dig,
Monterey ¼ Turn Right, Step Left

1 RV zet hak voor
2 RV stap naast LV
3 LV zet hak voor
4 LV stap naast RV
5 RV tik teen opzij
6 LV op bal v.d voet 1/4 draai rechtsom
  en RV stap naast LV (03.00)
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV

Right Heel Dig, Left Heel Dig,
Monterey ¼ Turn Right, Step Left

1 RV zet hak voor
2 RV stap naast LV
3 LV zet hak voor
4 LV stap naast RV
5 RV tik teen opzij
6 LV op bal v.d voet 1/4 draai rechtsom
  en RV stap naast LV (06.00)
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV


Right Lock Step, Scuff Left,
Step ½ Pivot Right, Turn ½ Turn Right, Hold

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (12.00)
7 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (06.00)
8 Rust
Optie 6-8: Mambo step L


Back Toe Struts with Claps,
Right Coaster Step, Scuff Left

1 RV stap op teen achter
2 RV zet hak neer en klap
3 LV stap op teen achter
4 LV zet hak neer en klap
5 RV stap achter
6 LV stap naast RV
7 RV stap voor
8 LV scuff

Left Lock Step, Scuff Right,
Right Lock Step, Hold

1 LV stap voor
2 RV lock achter LV
3 LV stap voor
4 RV scuff
5 RV stap voor
6 LV lock achter RV
7 RV stap voor
8 Rust

Pivot ¼ Right, Cross Left, Hold,
½ Hinge Turn Left, Cross Right, Hold

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (09.00)
3 LV stap gekruist voor RV
4 Rust
5 RV 1/4 draai linksom, stap achter
6 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)
7 RV stap gekruist voor LV
8 Rust

Point Left, Touch Left, Left Heel Dig,
Step Left, Point Right, Touch Right,
Right Heel Dig, Right Hook

1 LV tik teen opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV zet hak voor
4 LV stap naast RV
5 RV tik teen opzij
6 RV tik teen naast LV
7 RV zet hak voor
8 RV buig/hook voor LV

Right Lock Step, Hold,
Run ½ Turn Right, Hold

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 Rust
5-6-7 Ren 1/2 draai rechtsom L,R,L (09.00)
8 Rust
Begin opnieuw

Einde:

Dans het 5e blokje t/m tel 4 en doe dan:

5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (12.00)
7 RV stap gekruist voor LV
8 Klap