Silver Bells - Christmas 2016
Choreografie : Betty Lee    (November 2016)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 24

Vertaling: All Country
Muziek : Silver Bells

Artiest : Elvis Presley

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

BASIC FORWARD, BASIC BACK
1 LV stap voor
2 RV stap naast LV
3 LV pas op de plaats

4 RV stap achter
5 LV stap naast RV
6 RV pas op de plaats

L TWINKLE, R TWINKLE ½ R
1 LV stap voor RV
2 RV stap opzij
3 LV stap naast RV

4 RV stap voor LV
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)

CROSS SIDE BEHIND, BEHIND SIDE CROSS
1 LV stap voor RV
2 RV stap opzij
3 LV stap achter RV en RV sweep achter

4 RV stap achter LV
5 LV stap opzij
6 RV stap voor LV

SWAY X 3, R COASTER STEP
1 LV  stap opzij, sway heupen links
2 Sway heupen rechts
3 Sway heupen links

4 RV stap achter
5 LV stap naast RV
6 RV stap voor
Begin opnieuw