Rocky Love
Choreografie : Lee Hamilton (Maart 2016)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Absolute Beginner

Tellen : 32

Intro: 32 tellen


Vertaling: All Country
Muziek : Bleeding Love

Artiest : The Baseballs

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Side step, L touch, side step,
R touch, R heel, L heel

1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV
5 RV tik hak voor
6 RV stap naast LV
7 LV tik hak voor
8 LV stap naast RV

R heel, R toe, R heel, R toe,
fwd step, L touch, back step, R touch

1 RV tik hak voor
2 RV tik teen achter
3 RV tik hak voor
4 RV tik teen achter
5 RV stap voor
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap achter
8 RV tik teen naast LV

R grapevine, L scuff,
L grapevine ¼, R scuff

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV scuff
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
8 RV scuff

R toe strut, L toe strut, hip bumps RLRL
1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 Bump heupen rechts
6 Bump heupen links
7 Bump heupen rechts
8 Bump hepen links
Begin opnieuw

Einde:

Maak in de 3e muur na tel twee
een 1/4 draai rechtsom en
vorm met je handen een hart.