Missing    (September 2016)
Choreografie : Yvonne van Baalen
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau :
Easy Intermediate
Tellen : 64

Intro: 32 tellen

All Country
Muziek :
Missing
Artiest :
Cabe Garcia
Openen als
PDF bestand
yvonne045@ziggo.nl

 

1.  1 - 8
R.SIDE STEP, L. TOGETHER, R. SHUFFLE, L. ROCK STEP, L. CHASSE Ό TURN L.

1 – 2 RV stap opzij – LV stap naast RV
3& 4 RV stap voor – LV stap naast RV -
RV stap voor
5 – 6 LV stap voor – RV herplaats gewicht
7& 8 LV stap Ό linksom opzij – RV stap naast LV - LV stap opzij (9.00)

2.  9 - 16
R. CROSS-SIDE STEP, R. SAILOR Ό TURN R., L. ROCK STEP, L.COASTER STEP

1 – 2 RV kruis voor LV – LV stap opzij
3& 4 Draai Ό rechtsom en RV kruis achter LV - LV stap opzij – RV stap opzij
5 – 6 LV stap voor – RV herplaats gewicht
7 &8 LV stap achter – RV stap naast LV
- LV stap voor (12.00)
Restart hier in muur 3

Vervang de coaster step in triple ½ draai linksom in muur 9 op tel 7&8 voor einde dans


3.
 17- 24
HEEL GRIND Ό TURN R, COASTER STEP, HEEL GRIND Ό TURN L, COASTER STEP

1 – 2 RV stap op hak voor – Draai op R.hak Ό - rechtsom en LV stap achter (3.00)
3& 4 RV stap achter – LV stap naast RV
RV stap voor
5 – 6 LV stap op hak voor – Draai op L.hak Ό - linksom en RV stap achter

7& 8 LV stap achter – RV stap naast LV - LV stap voor (12.00)

4.
 25 - 32
R. ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN, ROCK STEP, L.COASTER STEP

1 – 2 RV stap voor – LV herplaats gewicht
3 &4 Halve draai rechtsom op RV-LV-RV
5 – 6 LV stap voor– RV herplaats gewicht
7 &8 LV stap achter – RV stap naast LV - LV stap voor (6.00)

Restart hier in muur 5


5.  33 - 40

R. ½ MONTEREY TURN, R. SIDE STEP, CROSS BEHIND, Ό TURN R. SHUFFLE

1 – 2 RV tik teen opzij – Draai op LV ½ rechtsom en RV stap naast LV (12.00)
3 - 4 LV tik teen opzij – LV stap naast RV
5 – 6 RV stap opzij – LV kruis achter RV
7 &8 RV stap Ό rechtsom – LV stap naast RV - RV stap voor (3.00)

6.  41 – 48
L SIDE ROCK Ό TURN RIGHT, STEP LOCK STEP, STEP ½ TURN, R. KICKBALL CROSS

1 – 2 LV stap opzij – RV Ό rechtsom voor
3& 4 LV stap voor – RV kruis achter LV - LV stap voor
5 – 6 RV stap voor – Draai ½ linksom
7 &8 RV schop voor – RV stap naast LV - LV kruis voor RV (12.00)

7.  49 – 56
R. SIDE STEP, L. CROSS BEHIND, Ό TURN R. SHUFFLE, FULL TURN R, R. Ό TURN CHASSE

1 – 2 RV stap opzij – LV kruis achter RV
3 &4 RV stap Ό rechtsom – LV stap voor - RV stap voor (3.00)
5 – 6 LV stap ½ rechtsom achter – RV stap ½ rechtsom voor
Optie voor tel 5-6 LV stap voor-RV stap voor

7 &8 LV stap Ό rechtsom opzij – RV stap naast LV - LV stap opzij (6.00)

8.  57 – 64
BEHIND, SIDE, CROSS, POINT, L. CROSS, SIDE, L. BEHIND-SIDE-CROSS

1 – 2 RV kruis achter LV – LV stap opzij
3 – 4 RV kruis voor LV – LV tik teen opzij
5 – 6 LV kruis voor RV – RV stap opzij
7 &8 LV kruis achter RV - RV stap opzij - LV kruis voor RV (6.00)

Restart in muur 3 na tel 16
Restart in muur 5 na tel 32
Eindig de dans in muur 9 op tel 7&8 van blok 2
Vervang de coaster step in triple ½ draai linksom