Junction 20    (Maart 2018)
Choreografie : Micaela Svensson Erlandsson
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Junction 20

Artiest : Daniel Byrne

Tempo : 95 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Heel Ball Step. Heel Ball Step.
Mambo Step. Shuffle 1/2 Turn left 

1 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor

5 RV rock voor
& LV gewicht terug
6 RV stap achter
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
& RV stap naast LV
8 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)

Heel Switches 1/4 turn left.
Step 1/2 Pivot Turn left X2,
Kick Ball Change.

1 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
2 LV 1/4 draai linksom, tik hak voor (03.00)
& LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom

7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV pas op de plaats

Right Heel x2. Coaster Step.
Left Heel x2. Coaster Step.

1 RV tik hak voor
2 RV tik hak voor
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV tik hak voor
6 LV tik hak voor
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Rock Step. Shuffle 1/2 Turn right.
Rock Step. Shuffle 1/2 Turn left.

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (09.00)
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)
& RV stap naast LV
8 LV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
Begin opnieuw

Einde:

Doe aan het eind van de dans in blokje 2
i.p.v. 1/2 draai linksom een 1/4 draai linksom
om op 12.00 uur te eindigen