Jamaica Farewell
Choreografie : Ira Weisburd (Maart 2016)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen, start op zang


Vertaling: All Country
Muziek : Jamaica Farewell

Artiest : Caetano Veloso

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

BACK, RECOVER, SIDE SHUFFLE;
BACK, SIDE, CROSS, HITCH R

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV stap gekruist achter RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV hitch

WEAVE 4 STEPS TO L; CROSS,
RECOVER, SIDE, RECOVER

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV rock opzij
8 LV gewicht terug

CROSS, RECOVER, SHUFFLE 1/4 TURN R;
PIVOT 1/2 TURN R, SHUFFLE 1/4 TURN R

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

BACK, RECOVER, SIDE SHUFFLE; BACK,
RECOVER, 1/4 TURN R, SPLAY ARMS TO SIDES

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai rechtsom, stamp voor (03.00)
8 Rust en spreid armen
Begin opnieuw