How Far Is Heaven    (Juli 2016)
Choreografie : George de Baat
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 32

Intro: 32 tellen

All Country
Muziek : How Far Is Heaven

Artiest : Kathy Kane

Muziekvideo
Openen als
PDF bestand
Bron : www.countrylinedanceede.nl

 

TOUCH BEHIND, PIVOT R, SHUFFLE FWD,
SIDE ROCK, RECOVER, CROSS BEHIND,
SIDE, CROSS

1 RV tik achter LV

2 RV+LV draai rechtsom
3 LV stap voor
& RV sluit aan
4 LV stap voor
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV kruis achter LV
& LV stap opzij
8 RV kruis voor LV

SIDE, TOGETHER, SHUFFLE FWD, SIDE,
TOGETHER, SHUFFLE BACKWARD

1 LV stap opzij

2 RV zet naast LV
3 LV stap voor
& RV sluit aan
4 LV stap voor
5 RV stap opzij
6 LV zet naast RV
7 RV stap achter
& LV sluit aan
8 RV stap achter

STEP BACKWARD, RECOVER,
KICK BALL CROSS, SIDE ROCK, RECOVER,
SAILOR STEP

1 LV stap achter

2 RV gewicht terug
3 LV kick naar voor
& LV zet terug
4 RV kruis voor LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV kruis achter RV
& RV zet naast LV
8 LV stap opzij

CROSS, RECOVER, SIDE SHUFFLE,
CROSS, SIDE, SAILOR STEP

1 RV kruis voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV zet naast RV
4 RV stap opzij
5 LV kruis voor RV
6 RV stap opzij
7 LV kruis achter RV
& RV zet naast LV
8 LV stap opzij
Begin opnieuw

TAG:
aan het eind van muur 2 en 7
1 RV stap voor
2 LV gewicht terug
& RV zet naast LV
3 LV stap voor
4 RV tik naast