Hollibobs    (Juni 2018)
Choreografie : Gaye Teather
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : We're Off

Artiest : Dave Sheriff

Tempo : 135 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Right cross rock. Chasse Right.
Left cross rock. Chasse Left

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

Weave 1/4 turn Left. Rocking chair
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Reverse Rumba box
1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap achter
4 Rust
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust

Diagonal step forward. Drag. Touch.
Hold/Clap. Back. Together. Back. Flick

1 RV stap diagonaal rechts voor
   Lichaam op linker diagonaal
2 LV sleep bij
3 LV tik teen naast RV
4 Rust en klap handen boven het hoofd
5 LV stap diagonaal links achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV flick
Begin opnieuw


Note tel 1-4: Zwaai armen van
                   links naar rechts en omhoog.