Happy, Happy, Happy    (Oktober 2016)
Choreografie : Mª Angeles Mateu Simon
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Vertaling: All Country
Muziek : Soggy Bottom Summer

Artiest : Dean Brody

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

HEEL, HEEL, LOCK STEP,
HEEL, HEEL, LOCK STEP

1 RV tik hak voor
2 RV tik hak voor
3 RV stap voor
& LV lock achter RV
4 RV stap voor
5 LV tik hak voor
6 LV tik hak voor
7 LV stap voor
& RV lock achter LV
8 LV stap voor

CROSS, SIDE, CHASSE,
CROSS, SIDE, CHASSÉ

 9 RV stap gekruist voor LV
10 LV stap achter
11 RV stap opzij
 & LV stap naast RV
12 RV stap opzij
13 LV stap gekruist voor RV
14 RV stap achter
15 LV stap opzij
 & RV stap naast LV
16 LV stap opzij

HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP,
ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½

17 RV zet hak voor
18 LV op bal v.d voet 1/4 draai rechtsom
19 RV stap achter
 & LV stap naast RV
20 RV stap voor
21 LV rock voor
22 RV gewicht terug
23 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
 & RV stap naast LV
24 LV 1/4 draai linksom, stap voor

HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP,
ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½

25 RV zet hak voor
26 LV op bal v.d voet 1/4 draai rechtsom
27 RV stap achter
 & LV stap naast RV
28 RV stap voor
29 LV rock voor
30 RV gewicht terug
31 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
 & RV stap naast LV
32 LV 1/4 draai linksom, stap voor
Begin opnieuw

Tag 1: Doe na de 2e muur
          de volgende brug van 6 tellen.

STOMP, STOMP, APPLEJACKS
1 RV stamp opzij
2 LV stamp opzij
3 RV draai hak en LV draai tenen links
   en terug midden
4 LV draai hak en RV draai tenen rechts
   en terug midden

5 RV draai hak en LV draai tenen links
   en terug midden

6 LV draai hak en RV draai tenen rechts
   en terug midden
Optie 3-6:
3 RV draai hak links
4 RV draai tenen links
5 LV draai hak rechts
6 LV draai tenen rechts


Tag 2: Doe na de 4e muur
          de volgende brug van 2 tellen

HEEL, TOE
1 RV tik hak voor
2 RV tik teen achter