El Sol No Regresa    (Febr. 2016)
Choreografie : Frankie Ray Merchant
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 32 tellen, start op zang


All Country
Muziek : El Sol No Regresa

Artiest : La Quinta Estación

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Rock, Recover, Cross rock, Recover,
Step right, Touch, Step left, Touch.

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV rock voor
4 LV gewicht terug
5 RV stap opzij ( handen omhoog )
6 LV tik naast RV ( knip met de vingers )
7 LV stap opzij ( handen omhoog )
8 RV tik naast LV ( knip met de vingers )

Rock fwd, Recover, ¼ turn R,
Weave, ¼ turn R, Step fwd.

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV ¼ draai R stap opzij ( 3 uur )
4 LV kruis over RV
5 RV stap opzij
6 LV kruis achter RV
7 RV ¼ draai R stap voor ( 6 uur )
8 LV stap voor

Rocking chair, Step fwd,
Pivot ¾ turn left, Step R, Cross behind.

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV&LV ¾ draai linksom ( 9 uur )
7 RV stap opzij
8 LV kruis achter RV

Rumba box, Touch back,
step left, Step back, Touch fwd.

1 RV stap opzij
2 LV stap naast
3 RV stap voor
4 LV tik achter RV
5 LV stap opzij
6 RV stap achter
7 LV tik voor RV
8 LV stap opzij
Start again:

Restart:
Op muur 9 na 28 tellen,
             tel 28 is gewicht terug op LV

Veel plezier met deze dans !