Day of the Dead    (Maart 2018)
Choreografie : Dan Albro
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Day Of The Dead

Artiest : Wade Bowen

Tempo : 150 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

ROCKING CHAIR,
HEEL GRIND 1/4 TURN, ROCK, STEP

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV zet hak voor
6 RV 1/4 draai rechtsom, draai tenen rechts
7 RV rock achter (03.00)
8 LV gewicht terug

STEP FWD, TOUCH, STEP BACK,
TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH

1 RV stap voor
2 LV tik teen naast LV en klap
3 LV stap achter
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV stap opzij
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV en klap

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH,
SIDE, BEHIND, 1/4 TURN, BRUSH

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12.00)
8 RV brush

STEP, HOLD, STEP, HOLD,
STEP, 1/2 PIVOT, STEP, HOOK BEHIND

1 RV stap voor LV
2 Rust
3 LV stap voor RV
4 Rust
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
7 RV stap voor
8 LV zwaai achter RV*
*Restartpunt 6e muur
  Wijzig tel 8 in LV stamp voor
  en begin de dans opnieuw

RUMBA BOX,
1/4 TURN LEFT STEPPING SIDE LEFT

1 LV stap opzij
2 RV stap naast LV
3 LV stap voor
4 Rust
5 RV stap opzij
6 LV stap naast RV
7 RV stap achter
8 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)

WEAVE LEFT, CROSS ROCK, REPLACE,
SIDE, HOLD

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij
8 Rust

CROSS, HOLD, SIDE , TOGETHER,
CROSS, HOLD, SIDE, TOGETHER

1 LV stap gekruist voor RV
2 Rust
3 RV stap opzij
4 LV stap naast RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 Rust
7 LV stap opzij
8 RV stap naast LV

STEP, LOCK, STEP, BRUSH, STEP,
1/2 PIVOT, STOMP FWD, STOMP FWD

1 LV stap voor
2 RV lock achter LV
3 LV stap voor
4 RV brush
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (09.00)
7 RV stamp voor
8 LV stamp voor
Begin opnieuw