Coming Home    (December 2017)
Choreografie : Lu Olsen
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Coming Home

Artiest : Shepherd

Tempo : 144 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Fwd toe strut, Fwd, 1/2 pivot,
Fwd toe Strut, 1/4 back, 1/4 fwd

1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (06.00)
5 LV stap op teen voor
6 LV zet hak neer
7 RV 1/4 draai linksom, stap achter (03.00)
8 LV 1/2 draai linksom, stap voor (09.00)

Fwd, Back, Back, Cross,
Side, Behind, Side, Cross

1 RV stap voor
2 LV stap achter
3 RV stap achter
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

Kick fwd diag, Behind, Side, Cross,
Side, 1/4 R fwd, Fwd, Hold

1 RV kick diagonaal rechts voor
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12.00)
7 LV stap voor
8 Rust

Full L turn fwd, Back, 1/2 fwd,
1/2 back, 1/4 side, Fwd

1 RV 1/2 draai linksom, stap achter (06.00)
2 LV 1/2 draai linksom, stap voor (12.00)
3 RV stap voor
4 LV stap achter
5 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (06.00)
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
8 LV stap voor*
*Restartpunt 3e muur (03.00)
  Wijzig tel 8 in:
  LV 1/4 draai rechtsom, stap voor (06.00)
  en begin de dans opnieuw

Fwd, Lock behind, Fwd, Scuff fwd,
Fwd, Tap Behind, Side, Tog,

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV stap voor
6 RV tik teen achter LV
7 RV stap opzij
8 LV stap naast RV

Cross, 1/4 back, 1/4 side, Touch out,
1 1/4 L turn to side, Scuff fwd

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (06.00)
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
4 LV tik teen opzij
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
6 RV 1/2 draai linksom, stap achter (12.00)
7 LV 1/2 draai linksom, stap opzij (06.00)

Fwd, Touch toe fwd, Back,
Back Toe strut, 1/4 side, Recover, Behind

1 RV stap voor
2 LV tik teen voor
3 LV stap achter
4 RV stap op teen achter
5 RV zet hak neer
6 LV 1/4 draai linksom, rock opzij (03.00)
7 RV gewicht terug
8 LV stap gekruist achter RV

Side, Recover, Behind, Hold,
1/4 fwd, Hold, Fwd, 1/2 pivot

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
4 Rust
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12.00)
6 Rust
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
Begin opnieuw