Big Coconuts    (Juli 2018)
Choreografie : Marja Urgert & Jan van Tiggelen
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 48
Intro : 64 tellen

All Country
Muziek : Big Coconuts

Artiest : Cartoons

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Side, Together, Shuffle Fwd, Rock Fwd,
Recover, Shuffle 1/2 Turn L

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7&8 shuffle 1/2 draai linksom, L,R,L (6:00)

Walk R,L Fwd, Shuffle Fwd, Rock Fwd,
Recover, L Chasse with a 1/4 Turn L

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (3:00)
& RV sluit aan
8 LV stap opzij

Cross Over, Side, Cross Shuffle,
Side Rock, Recover, Behind-Side-Cross

1 RV kruis over LV
2 LV stap opzij
3 RV kruis over LV
& LV stap opzij
4 RV kruis over LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV kruis achter RV
& RV stap opzij
8 LV kruis over RV

Point, Step Fwd, Point, Step Fwd,
Rock Fwd, Coaster Step

1 RV tik teen opzij
2 RV stap voor
3 LV tik teen opzij
4 LV stap voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

Rolling Vine L, Rolling Vine R
1 LV 1/4 draai linksom, stap voor
2 RV 1/2 draai linksom, stap achter
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
8 LV tik teen naast RV en klap (3:00)

1/4 Turn L, Step Fwd, Shuffle 1/2 Turn R,
Back Rock, Recover, Kick-Ball-Step

1 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12:00)
2 RV stap voor
3&4 shuffle 1/2 draai rechtsom L,R,L (6:00)
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin Opnieuw

TAG:

Na de 1ste, 3de, en de 5de muur (6:00)
1-8 loop een hele draai rechtsom,
      R,L,R,L, R,L,R,L
zak iets door de knieën en kom langzaam omhoog,
de handen gaan ook lanzaam omhoog