Beeswing    (Juli 2018)
Choreografie : Tina Argyle
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Beeswing

Artiest : Nathan Carter

Tempo : 113 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Info: Je danst de eerste 6 tellen (3 shuffle turns) van de dans voor hij begint te zingen.
 

4 Shuffles Round Making 3/4 Turn Left
(optional hands on hips)

1&2 Shuffle 1/4 draai linksom R,L,R
3&4 Shuffle 1/4 draai linksom L,R,L

5&6 Shuffle 1/4 draai linksom R,L,R (03.00)

7&8 Shuffle voor L,R,L

2 x Samba Steps. Rock fwd recover,
Ball Step Back, Touch Across

1 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
2 RV pas op de plaats
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV pas op de plaats
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
7 LV stap achter
8 RV tik teen gekruist voor LV

Shuffle Fwd, 1/2 Pivot Turn,
Shuffle Fwd 3/4 Pivot Turn

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 3/4 pivot turn linksom (12.00)

Side, Behind, side, cross, Side.
Sailor 1/4 Turn, Walk Forward x2 (or skip!)

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap opzij
5 LV 1/4 draai linksom, stap achter RV (09.00)
& RV stap opzij
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 LV stap voor

Switching Rock Steps Fwd. Coaster Step,
1/2 Pivot Turn

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
3 LV rock voor
4 RV gewicht terug
5 LV stap achter
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (03.00)
Begin opnieuw


Bridge 1: 
Doe deze brug van 4 tellen na de 3e muur (09.00)
Right Rocking Chair facing 9 o’clock

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug


Bridge 2: 
Doe deze brug van 2 tellen
na tel 18 in de 8e muur (12.00)
Step, Brush
1 LV stap voor
2 RV brush

Einde:
Dans de 11e muur t/m tel 18 (09.00).
Maak daarna een 1/4 pivot turn rechtsom
en kruis LV voor RV