Beautiful Crazy    (Juli 2018)
Choreografie : Debbie Rushton
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Intermediate waltz
Tellen : 48
Intro : 24 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Beautiful Crazy

Artiest : Luke Combs

Tempo : 103 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

CROSS SWEEP HOLD, CROSS SIDE BEHIND
1 LV stap gekruist voor RV
2-3 RV zwaai in 2 tellennaar voor
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV

SIDE DRAG TOUCH, SIDE DRAG TOUCH
1 LV grote stap opzij
2-3 LV sleep in 2 tellen naast RV
4 RV grote stap opzij
5-6 LV sleep in 2 tellen naast RV,
  draai lichaam naar rechter diagonaal (01.30)


CROSS POINT HOLD, BACK POINT HOLD
1 LV stap gekruist voor RV (01.30)
2 RV tik teen opzij
3 Rust
4 RV stap achter (12.00)
5 LV tik teen opzij
6 Rust

CROSS 1/4 TURN BACK,
BACK 1/2 TURN STEP

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV 1/4 draai linksom, stap achter (09.00)
3 LV stap achter
4 RV stap achter
5 LV 1/2 draai linksom, stap voor (03.00)
6 RV stap voor*
*Restartpunt 4e (12.00) en 7e (09.00) muur

FWD TRIPLE STEP, BACK SWEEP
1 LV stap voor
2 RV stap naast LV
3 LV pas op de plaats
4 RV stap achter
5-6 LV zwaai in 2 tellen naar achter

BEHIND SIDE CROSS, SIDE DRAG
1 LV stap gekruist achter RV
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV grote stap opzij
5-6 LV sleep in 2 tellen naast RV*
*Restartpunt 1e muur (03.00)


SWAY, SWAY
1-3 LV stap opzij
      en sway in 3 tellen naar links
4-6 RV gewicht op RV
      en sway in 3 tellen naar rechts


TURN 1/4 SWEEP,
CROSS 1/4 TURN 1/4 TURN

1 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12.00)
2-3 LV op bal v.d. voet 1/4 draai linksom
      in 2 tellenen RV zwaai naar voor (09.00)
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12.00)
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
Begin opnieuw