Be Boll - EZ    (Juni 2018)
Choreografie : Norman Gifford
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Absolute Beginner

Tellen : 32
Intro : Start op het woord 'Know'

Vertaling : All Country
Muziek : Be Boll

Artiest : Danny & Bongy

Tempo : 138 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Charleston, walk, walk, walk, kick
1 RV stap voor
2 LV kick voor
3 LV stap achter
4 RV tik teen achter
5 RV stap voor
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 LV kick voor

Walk back, back, back,
touch back, charleston

1 LV stap achter
2 RV stap achter
3 LV stap achter
4 RV tik teen achter
5 RV stap voor
6 LV kick voor
7 LV stap achter
8 RV tik teen achter

K-step with claps
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap achter
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap voor
8 RV brush en klap

Chase turn 1/4 left, hold,
mambo-step, hold

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap naast RV
8 Rust
Begin opnieuw