Right All Right    (Februari 2019)
Choreografie : Micaela Svensson Erlandsson
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Right All Right

Artiest : Nathan Carter

Tempo : 135 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S 1: Heel. Hook. Forward Shuffle.
Heel. Hook. Forward Shuffle.

1 RV tik hak voor
2 RV buig voor LV
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV tik hak voor
6 LV buig voor RV
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S 2: Step. 1/2 Pivot Turn left.
Heel Switches. Walk. Walk.
Heel Switches.

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
3 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
4 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
5 RV stap voor
6 LV stap voor*
*Restartpunt 10e muur (12.00)

7 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
8 LV tik hak voor
& LV stap naast RV*
*Restartpunt 3e muur (12.00)

S 3: Rock 1/4 turn right.
Right Chasse. Modified Weave.

1 RV rock voor
2 LV 1/4 draai rechtsom, gewicht terug (09.00)
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S 4: Right Rock. Cross Shuffle.
Side. Hold. & Side. Touch.

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 Rust*
*Restartpunt 6e muur (03.00)

& RV stap naast LV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV
Begin opnieuw

Note:

Na de 8e (09.00) en 12e (09.00) muur
zijn er twee korte pauzes in de muziek.
Blijf hier gewoon door dansen
om in het ritme te blijven.

AllCountry