Nothing But You    (Januari 2019)
Choreografie : Josée Martel
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Nothing But You

Artiest : Leaving Austin

Tempo : 125 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle Fwd,
Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle Fwd,

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (12.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S2: Cross Rock, Chasse To Right ,
Cross Rock, Chasse To Left,

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

S3: Stomp Fwd, Hold, Shuffle Fwd,
Step, Pivot 1/4 Turn x 2,

1 RV stamp voor
2 Rust
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (06.00)


S4: Jazz Box, Together,
Heel Out With Clap,
Heel Out With Clap, In, In

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap naast RV
5 RV stap op hak diagonaal rechts voor en klap
6 LV stap op hak diagonaal links voor en klap
7 RV stap terug midden
8 LV stap naast LV
Begin opnieuw

© AllCountry