Mas Tequila    (November 2018)
Choreografie : Michael O'Shea
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Mas Tequila

Artiest : Craig Cambell

Tempo : 106 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Step drag, ball cross, side,
back rock, diagonal shuffle

1 RV grote stap opzij
2 LV sleep naast RV
& LV stap naast RV
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV stap diagonaal rechts voor
& LV stap naast RV
8 RV stap diagonaal rechts voor

rock step, 1/2 turn shuffle,
1/2 turn shuffle, back rock

1 LV rock voor (01.30)
2 RV gewicht terug
3 LV 1/2 draai draai linksom, stap voor (07.30)
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV 1/2 draai linksom, stap achter (01.30)
& LV stap naast RV
6 RV stap achter
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug (01.30)

side rock, cross, back, back,
cross, side, touch

1 LV 1/8 draai rechtsom, rock opzij (03.00)
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap achter
5 LV stap achter
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

kick, ball cross,
side rock & side rock, cross shuffle

1 RV kick voor
& RV stap naast LV
2 LV stap gekruist voor RV
3 RV rock opzij
4 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw

Bridge: Doe deze brug
in de 6e muur na het 1e blokje (01.30).
Begin daarna de dans opnieuw.
Rock step, side, Hold,
rock step, side, Hold, close

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV 1/8 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
4 Rust*Optie
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij
8 Rust
& LV stap naast RV
*Optie op tel 4:
  Gooi armen in de lucht en roep Tequila.

Einde:
Het einde van de dans is op 12.00 uur.
Doe na tel 5 van het 3e blokje:
6 RV stamp voor
7 LV stamp voor


ŠAll Country