JIJ (Maart 2019)
Choreografie : Jennifer Meijer
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Beginner+

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

All Country
Muziek : Jij

Artiest : Ron van Hoof

Tempo : 184 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Rock forward-coaster step
Sweep thoes front and back

1 RV stap voor met gewicht
& gewicht terug
2 RV sluit naast LV
3 LV stap naar achter
& RV sluit naast
4 LV stap naar voor
5 RV tik teen voor
6 RV stap naar achter en zet neer
7 LV tik teen achter
8 LV stap naar voor en zet neer

Step lock step- pivot 1 turn R
Side rock back L+R

1 RV stap voor
& LV kruist achter RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 1 hele draai r-om sluit naast RV
5 RV stap gekruist achter LV
& LV gewicht terug
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist achter RV
& RV gewicht terug
8 LV stap opzij

Side step - turn L turn L
Side step Side Rock forward

1 RV stap opzij
2 LV stap achter draai L-om
3 RV stap voor draai L-om
4 LV tik naast RV
5 LV stap opzij
& RV sluit naast
6 LV stap opzij
7 RV stap voor met gewicht
8 gewicht terug naar LV en sluit naast

Jazz-box R+L side step- side step
Step+ snap fingers L+R - step step

1 LV kruist over RV
& RV stap achter
2 LV stap opzij
3 RV kruist over LV
& LV stap naar achter
4 RV stap opzij
5 LV stap voor + Snap
6 RV stap voor + snap
7 LV stap voor
8 RV tik naast
Begin opnieuw


All Country