Honey Bee  (April 2019)
Choreografie : Xavi Barrera
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Beschrijving : All Country
Muziek : Honey Bee

Artiest : Johnny Brady

Tempo : 105/210 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Heel Touches Right & Left X2
1 RV tik hak voor
2 RV tik teen naast LV
3 RV tik hak voor
4 RV stap naast LV
5 LV tik hak voor
6 LV tik teen naast RV
7 LV tik hak voor
8 LV stap naast RV

S2: Kick, Hook, Kick, Stomp Up,
Kick. Stomp, Heel Swivel

1 RV kick voor
2 RV buig voor LB
3 RV kick voor
4 RV stomp up naast LV
5 RV kick voor
6 RV stamp voor
7 RV+LV draai hakken rechts
8 RV+LV draai hakken terug midden (Gew. LV)

S3: Slow Coaster Step, Scuff, Hold,
Hook, Kick, Stomp

1 RV stap achter
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 Rust
6 LV buig voor RB
7 LV kick voor
8 LV stamp naast RV

S4: Step, 1/2 Pivot Turn Left X2,
Side, Stomp Up, Side, Stomp Up

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
3 RV stap voor
4 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)
5 RV stap opzij
6 LV stomp up naast RV
7 LV stap opzij
8 RV stomp up naast LV*
*Restartpunt 3e (12.00) en 6e (12.00) muur

S5: Toe Strut 1/4 1/2 1/2 Turn Right,
Step Forward, 1/4 Turn Left

1 RV stap op teen opzij
2 RV 1/4 draai rechtsom, zet hak neer (03.00)
3 LV 1/2 draai rechtsom, stap op teen achter
4 LV zet hak neer (09.00)
5 RV 1/2 draai rechtsom, stap op teen voor
6 RV zet hak neer (03.00)
7 LV stap voor
8 RV 1/4 draai linksom, stap achter (12.00)

S6: 1/4 Turn Left, Walk RLR, Hold,
Flick, Stomp Up X2

1 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 RV stap voor
5 Rust
6 LV flick
7 LV stomp up naast RV
8 LV stomp up naast RV

S7:
Heel Touches Right X2, Kick,
Toe Touch Back, 1/2 Turn Left in 2 Counts
1 RV tik hak voor
2 RV tik teen naast LV
3 RV tik hak voor
4 RV tik teen naast LV
5 RV kick voor
6 RV stap op teen achter
7-8 RV+LV 1/2 draai linksom in 2 tellen (03.00)

S8: Rocking Chair, Heel Grind 1/4 Turn Right,
Step Back, Step Side, Stomp

1 RV rock voor
2 LV gewicht teurg
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV heel grind 1/4 draai rechtsom (06.00)
6 LV stapje achter
7 RV stap opzij
8 LV stamp naast RV
Begin opnieuw

Einde:
Doe aan het eind van de dans
op tel 6-7 van het laatste blokje:
6 LV stamp voor
7 RV stamp voor

Copyright All Country