Hayley Jo    (Maart 2019)
Choreografie : Diana Dawson
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 4 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Hayley Jo

Artiest : Derek Ryan

Tempo : 135 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Right Forward, Lock, Forward, Scuff,
Left Forward, Lock, Forward, Scuff

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV stap diagonaal links voor
6 RV lock achter LV
7 LV stap voor
8 RV scuff

S2: Right Jazzbox, Scuff,
Left Jazzbox, Touch

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV scuff
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap achter
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

S3: Right Chasse, Rock back, Recover,
Left Chasse, Rock back, Recover

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S4: Figure Eight Weave
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
4 LV stap voor
5 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (09.00)
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12.00)
7 RV stap gekruist achter LV
8 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)

S5: Right forward, Touch, Left back,
Touch, Right Side Rock, Cross , Clap, Clap

1 RV stap voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap achter
4 RV tik teen naast LV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV stap gekruist voor LV
& Klap
8 Klap

S6: Left side, Touch, Right side, Touch,
Left side, Together, Step forward, Clap

1 LV stap opzij
2 RV tik teen naast LV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust en klap

S7: Right Rock forward,
3/4 turn Right Triple step,
Left Rock forward, Coaster step

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3&4 3/4 Tripple Turn rechtsom R,L,R (06.00)
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S8: Right side, Hold, Left together,
Right side, Left Touch, Roll full turn Left,
Scuff (or vine-scuff)

1 RV stap opzij
2 Rust en klap
& LV stap naast RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV en klap
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
6 RV 1/2 draai linksom, stap achter (09.00)
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)
8 RV scuff
Optie 5-8:
Vine naar links, Scuff
Begin opnieuw

AllCountry