Going Nowhere (Februari 2020)
Choreografie : Gaye Teather
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 40
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Even Though I'm Leaving

Artiest : Luke Combs

Tempo : 78 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Prissy walks forward x 2.
Right side rock & cross.
Left side rock & cross.
Side Right. Together. Back

1 RV stap iets gekruist naar voor
2 LV stap iets gekruist naar voor
3 RV stap opzij
& LV gewicht terug
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV rock opzij

& RV gewicht terug
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV stap opzij
& LV stap naast RV
8 RV stap achter

S2: Left lock step back. Coaster step.
Left lock step forward. Step.
Quarter pivot turn Left. Cross

1 LV stap achter
& RV lock voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
& RV lock achter LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
& RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
8 RV stap gekruist voor LV

S3: Sway Left. Sway Right.
Behind-side-cross. Sway Right. Sway Left.
Behind. Quarter turn Left. Step forward

1 LV Rock/sway opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV rock/sway opzij
6 LV gewicht terug
7 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
8 RV stap voor

S4: Step forward. Tap. Back.
Left shuffle back. Step back.
Tap. Forward. Right shuffle forward

1 LV stap voor
& RV tik teen achter LV
2 RV stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap achter
5 RV stap achter
& LV tik teen voor RV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

S5: Forward rock. Sailor quarter turn Left.
Mambo forward. Coaster step

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV 1/4 draai linksom, stap achter RV (03.00)
& RV stap opzij
4 LV stap voor
5 RV stap voor
& LV gewicht terug
6 RV stap achter
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Tag 4 counts:

Komt na de 2e muur (06.00)
Herhaal hier tel 5 t.m. 8 van het laatste blokje.

Bridge 12 counts:

Komt na de 4e muur (12.00)

1 RV stap voor
& LV gewicht terug
2 RV stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (12.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor


All Country