Crazy, Crazy, Crazy! (September 2019)
Choreografie : Francien Sittrop
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 48
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Crazy over You

Artiest : Scooter Lee

Tempo : 133 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Diag. Shuffles fwd R & L, Skates
1 RV stap diagonaal rechts voor
& LV stap naast RV
2 RV stap diagonaal rechts voor
3 LV stap diagonaal links voor
& RV stap naast LV
4 LV stap diagonaal links voor
5 RV schaats voor (12.00)
6 LV schaats voor
7 RV schaats voor
8 LV schaats voor

S2: Chasse R, Rock back, Recover,
Kickball Cross , Step Side, Touch

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV kick voor
& LV stap naast RV
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV grote stap opzij
8 RV tik teen naast LV*
*Restartpunt 2e muur


S3: R Kicks x2, Sailor step 1/4 R,
L Kicks x2, Coaster step

1 RV kick voor
2 RV kick opzij
3 RV 1/4 draai rechtsom,
stap achter LV (03.00)
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV kick voor
6 LV kick opzij
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S4: Toe Struts fwd, Rocking Chair
1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S5: Shuffle fwd, Step Fwd, Pivot 1/2 Turn R,
Shuffle Fwd, Pivot 1/4 Turn L

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (06.00)*
*Restartpunt 5e muur


S6: Jazz Box 1/4 Turn R, Toe Touches, Hold
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (09.00)
3 RV stap opzij
4 LV stap voor
5 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV tik teen opzij
8 Rust
Begin opnieuw

Einde:
Dans de laatste muur
t.m. tel 6 van het 3e blokje (03.00).

Doe op tel 7&8:
Sailor step 1/4 L
7 LV 1/4 draai linksom,
stap achter RV (12.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor


All Country